Disclaimer- ofwel: wat je allemaal niet mag jatten van onze site.

Heb je met onze site? Stuur ff een e-mail, ga niet deze disclaimert lezen, daar heb je toch niets aan. Staat alleen maar in dure tekst in dat wij geen verantwoordelijkheid nemen voor fouten op de website. Als je foute gewoon meld, dan lossen we ze gewoon op. Althans dat gaan we wel proberen.

Wil je wat jatten of kopieren, ook dan even mailen.

Onze lekker zinloze disclaimert, ook wel vrijwaring genoemd kunt uk downloaden als een document:
Disclaimer website

Website Disclaimer houtboutique

 

Op het gebruik van deze website (www.houtboutique.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
houtboutique
 streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat houtboutique niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. houtboutique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen houtboutique en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
houtboutique
 garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met houtboutique te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. houtboutique heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. houtboutique aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van houtboutique zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat houtboutique daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.